اطلاعات تماس

 • آدرس: تهران - جاجرود - ابتدای جاده سد لتیان - خیابان دانش - پلاک 107
 • تلفن: 76201937-021
 • موبایل: 1071012-0920
 • ایمیل: info@kadokon.com
 •                    dzoomlux@gmail.com
nimkat
 • ميز عسلي ديزوم مدل U crossميز عسلي ديزوم مدل U cross

  ميز عسلي ديزوم مدل U cross

  1,200,000
 • آيينه و کنسول ديزوم مدل slimآيينه و کنسول ديزوم مدل slim

  آيينه و کنسول ديزوم مدل slim

  4,200,0003,800,000
 • ميز جلومبلي ديزوم مدل y shapميز جلومبلي ديزوم مدل y shap

  ميز جلومبلي ديزوم مدل y shap

  3,600,000
 • ميز جلو مبلي ديزوم مدل : crossميز جلو مبلي ديزوم مدل : cross

  ميز جلو مبلي ديزوم مدل : cross

  2,900,0002,750,000
 • کاور شوفاژ ديزوم مدل Grooveکاور شوفاژ ديزوم مدل Groove

  کاور شوفاژ ديزوم مدل Groove

  قابل سفارش
 • کاور شوفاژ ديزوم

  کاور شوفاژ ديزوم

  قابل سفارش
 • ميز تلويزيون ديزوم مدل suitcaseميز تلويزيون ديزوم مدل suitcase

  ميز تلويزيون ديزوم مدل suitcase

  3,750,0003,500,000
 • ميز جلومبلي ديزوم مدل squareميز جلومبلي ديزوم مدل square

  ميز جلومبلي ديزوم مدل square

  3,100,000
 • نيمکت ديزوم مدل crossنيمکت ديزوم مدل cross

  نيمکت ديزوم مدل cross

  2,450,0002,300,000
 • ميز تحرير و نيمکت cross offic ميز تحرير و نيمکت cross offic

  ميز تحرير و نيمکت cross offic

  5,400,000
 • ميز تحرير ديزوم مدل crossميز تحرير ديزوم مدل cross

  ميز تحرير ديزوم مدل cross

  3,200,000
 • ميز جلو مبلي ديزوم مدل crocodileميز جلو مبلي ديزوم مدل crocodile

  ميز جلو مبلي ديزوم مدل crocodile

  2,700,000
 • ميز تلويزيون ديزوم مدل big suitcaseميز تلويزيون ديزوم مدل big suitcase

  ميز تلويزيون ديزوم مدل big suitcase

  3,850,0003,600,000
 • ميز جلو مبلي ديزوم مدل silverميز جلو مبلي ديزوم مدل silver

  ميز جلو مبلي ديزوم مدل silver

  2,200,000
 • نيمکت ديزوم مدل roos نيمکت ديزوم مدل roos

  نيمکت ديزوم مدل roos

  2,350,0002,100,000
 • ميز عسلي ديزوم مدل octa ميز عسلي ديزوم مدل octa

  ميز عسلي ديزوم مدل octa

  1,200,000
 • ميز ناهارخوري ديزوم مدل big farmميز ناهارخوري ديزوم مدل big farm

  ميز ناهارخوري ديزوم مدل big farm

  4,700,000
 • ميز تلويزيون مدل Newcowميز تلويزيون مدل Newcow

  ميز تلويزيون مدل Newcow

  2,850,000
 • نيمکت تک DZoom مدل Rustluxنيمکت تک DZoom مدل Rustlux

  نيمکت تک DZoom مدل Rustlux

  1,200,000
 • ميز جلو مبلي ديزوم مدل square ميز جلو مبلي ديزوم مدل square

  ميز جلو مبلي ديزوم مدل square

  1,600,0001,600,000
 • ميز جلو مبلي فلزي DZOOM مدل Ironblack + دو عدد عسلي ميز جلو مبلي فلزي DZOOM مدل Ironblack + دو عدد عسلي

  ميز جلو مبلي فلزي DZOOM مدل Ironblack + دو عدد عسلي

  4,280,000
 • کنسول چوبي ديزوم مدل Boxes2کنسول چوبي ديزوم مدل Boxes2

  کنسول چوبي ديزوم مدل Boxes2

  5,400,000
 • ساعت چوبي DZoom مدل Puzzleساعت چوبي DZoom مدل Puzzle

  ساعت چوبي DZoom مدل Puzzle

  280,000
 • ساعت چوبي DZoom مدل Naviساعت چوبي DZoom مدل Navi

  ساعت چوبي DZoom مدل Navi

  300,000
 • نيمکت تک ديزوم مدل RustNature-2نيمکت تک ديزوم مدل RustNature-2

  نيمکت تک ديزوم مدل RustNature-2

  2,400,000
 • ست استند کنارمبلي DZoom مدل S-Stoolست استند کنارمبلي DZoom مدل S-Stool

  ست استند کنارمبلي DZoom مدل S-Stool

  3,200,0002,560,000
 • ميز ناهارخوري ديزوم مدل minifarm +دوعدد نيمکتميز ناهارخوري ديزوم مدل minifarm +دوعدد نيمکت

  ميز ناهارخوري ديزوم مدل minifarm +دوعدد نيمکت

  3,700,000
 • ميز تحرير ديزوم مدل Classicoميز تحرير ديزوم مدل Classico

  ميز تحرير ديزوم مدل Classico

  6,200,0005,900,000
 • ميز جلو مبلي ديزوم مدل Rust40ميز جلو مبلي ديزوم مدل Rust40

  ميز جلو مبلي ديزوم مدل Rust40

  2,600,000
 • ميز جلو مبلي ديزوم مدل Rust-35ميز جلو مبلي ديزوم مدل Rust-35

  ميز جلو مبلي ديزوم مدل Rust-35

  2,350,000
 • ميز جلو مبلي ديزوم مدل minirustميز جلو مبلي ديزوم مدل minirust

  ميز جلو مبلي ديزوم مدل minirust

  2,200,000
 • کتابخانه چندضلعي Dzoom مدل Octaکتابخانه چندضلعي Dzoom مدل Octa

  کتابخانه چندضلعي Dzoom مدل Octa

  2,900,000
 • ميز جلو مبلي رستيک ديزوم مدل Scandinaviميز جلو مبلي رستيک ديزوم مدل Scandinavi

  ميز جلو مبلي رستيک ديزوم مدل Scandinavi

  قابل سفارش
 • ميز پذيرايي کلاسيک ديزوم مدل Minimallميز پذيرايي کلاسيک ديزوم مدل Minimall

  ميز پذيرايي کلاسيک ديزوم مدل Minimall

  2,250,000
 • صندلي فلزي ديزوم مدل BigModernصندلي فلزي ديزوم مدل BigModern

  صندلي فلزي ديزوم مدل BigModern

  1,800,0001,800,000
 • کنسول چوبي ديزوم مدل Boxesکنسول چوبي ديزوم مدل Boxes

  کنسول چوبي ديزوم مدل Boxes

  5,500,000
 • ميز عسلي DZoom مدل 003ميز عسلي DZoom مدل 003

  ميز عسلي DZoom مدل 003

  1,300,000
 • ميز عسلي DZoom مدل 002ميز عسلي DZoom مدل 002

  ميز عسلي DZoom مدل 002

  1,500,000
 • ميز عسلي DZoom مدل 004ميز عسلي DZoom مدل 004

  ميز عسلي DZoom مدل 004

  1,500,000
 • ميز تحرير رستيک DZoom مدل Scandinaviميز تحرير رستيک DZoom مدل Scandinavi

  ميز تحرير رستيک DZoom مدل Scandinavi

  4,500,000
 • ساعت چوبي DZoom مدل Kadoساعت چوبي DZoom مدل Kado

  ساعت چوبي DZoom مدل Kado

  300,000
 • ساعت چوبي DZoom مدل SUNساعت چوبي DZoom مدل SUN

  ساعت چوبي DZoom مدل SUN

  300,000
 • قفسه ديواري ديزوم مدل Decorقفسه ديواري ديزوم مدل Decor

  قفسه ديواري ديزوم مدل Decor

  قابل سفارش
 • ميز جلو مبلي DZoom مدل RustColoreميز جلو مبلي DZoom مدل RustColore

  ميز جلو مبلي DZoom مدل RustColore

  2,550,000
 • ميز پذيرايي ژاپني DZoom مدل Natureميز پذيرايي ژاپني DZoom مدل Nature

  ميز پذيرايي ژاپني DZoom مدل Nature

  قابل سفارش
 • دراور چوبي DZoom مدل ديالما همراه با 6 آينه چوبيدراور چوبي DZoom مدل ديالما همراه با 6 آينه چوبي

  دراور چوبي DZoom مدل ديالما همراه با 6 آينه چوبي

  6,850,000
 • ميز عسلي چند کاره ديزوم مدل Allميز عسلي چند کاره ديزوم مدل All

  ميز عسلي چند کاره ديزوم مدل All

  قابل سفارش
 • نيمکت DZoom مدل LuxGoldنيمکت DZoom مدل LuxGold

  نيمکت DZoom مدل LuxGold

  2,300,000
 • کابينت روشويي ديزوم مدل 7012 همرا با آينهکابينت روشويي ديزوم مدل 7012 همرا با آينه

  کابينت روشويي ديزوم مدل 7012 همرا با آينه

  قابل سفارش
 • قفسه ديواري ديزوم مدل Flyقفسه ديواري ديزوم مدل Fly

  قفسه ديواري ديزوم مدل Fly

  1,800,000
 • کنار تختي DZoom مدل RustModernکنار تختي DZoom مدل RustModern

  کنار تختي DZoom مدل RustModern

  1,500,000
 • ميز کنار تختي DZoom مدل Grandmotherميز کنار تختي DZoom مدل Grandmother

  ميز کنار تختي DZoom مدل Grandmother

  1,200,000
 • ميز عسلي ايستاده DZoom مدل RustStandميز عسلي ايستاده DZoom مدل RustStand

  ميز عسلي ايستاده DZoom مدل RustStand

  قابل سفارش
 • کانتر 4 کشوي چوبي آشپزخانه DZoom مدل Counterکانتر 4 کشوي چوبي آشپزخانه DZoom مدل Counter

  کانتر 4 کشوي چوبي آشپزخانه DZoom مدل Counter

  1,800,000
 • ميز جلو مبلي DZoom مدل RostBlueميز جلو مبلي DZoom مدل RostBlue

  ميز جلو مبلي DZoom مدل RostBlue

  2,800,000
 • گل مصنوعي KadoKonگل مصنوعي KadoKon

  گل مصنوعي KadoKon

  150,000
 • ميز مربع فضاي باز ديزوم مدل Bamboميز مربع فضاي باز ديزوم مدل Bambo

  ميز مربع فضاي باز ديزوم مدل Bambo

  قابل سفارش
 • ميز تک ديزوم مدل بامبوميز تک ديزوم مدل بامبو

  ميز تک ديزوم مدل بامبو

  450,000450,000
 • کشوي چوبي آشپزخانه ديزوم مدل Mini Counterکشوي چوبي آشپزخانه ديزوم مدل Mini Counter

  کشوي چوبي آشپزخانه ديزوم مدل Mini Counter

  2,300,000
 • ميز ناهارخوري 8 نفره DZoom مدل ILandميز ناهارخوري 8 نفره DZoom مدل ILand

  ميز ناهارخوري 8 نفره DZoom مدل ILand

  5,500,000
 • صندلي راحتي ديزوم مدل Bamboصندلي راحتي ديزوم مدل Bambo

  صندلي راحتي ديزوم مدل Bambo

  قابل سفارش
 • ميز جلو مبلي اسپرت ديزوم مدل Alone Ninjaميز جلو مبلي اسپرت ديزوم مدل Alone Ninja

  ميز جلو مبلي اسپرت ديزوم مدل Alone Ninja

  2,000,000
 • ميز عسلي فلزي DZoom مدل Green small ironميز عسلي فلزي DZoom مدل Green small iron

  ميز عسلي فلزي DZoom مدل Green small iron

  750,000
 • ميز جلو مبلي فلزي اسپرت DZoom مدل IronWithميز جلو مبلي فلزي اسپرت DZoom مدل IronWith

  ميز جلو مبلي فلزي اسپرت DZoom مدل IronWith

  488,000
 • ميز عسلي ديزوم مدل small ironميز عسلي ديزوم مدل small iron

  ميز عسلي ديزوم مدل small iron

  1,200,000
 • کنسول و آينه چوبي ديزوم مدل Diamondکنسول و آينه چوبي ديزوم مدل Diamond

  کنسول و آينه چوبي ديزوم مدل Diamond

  14,000,000
 • ميز تحرير ديزوم مدل Classic2ميز تحرير ديزوم مدل Classic2

  ميز تحرير ديزوم مدل Classic2

  6,900,0006,800,000
 • ميز تلويزيون ديزوم مدل CGoldميز تلويزيون ديزوم مدل CGold

  ميز تلويزيون ديزوم مدل CGold

  2,500,0002,500,000
 • ست بوفه و دراور DZoom مدل Lozست بوفه و دراور DZoom مدل Loz

  ست بوفه و دراور DZoom مدل Loz

  9,800,000
 • کاور گلدان مشبک DZoom مدل Aaviz1کاور گلدان مشبک DZoom مدل Aaviz1

  کاور گلدان مشبک DZoom مدل Aaviz1

  قابل سفارش
 • ميز كنار مبلي صورتي درون رو DZoom مدل Hugميز كنار مبلي صورتي درون رو DZoom مدل Hug

  ميز كنار مبلي صورتي درون رو DZoom مدل Hug

  قابل سفارش
 • نيمکت صندوقچه ايي DZoom مدل Baby Boxنيمکت صندوقچه ايي DZoom مدل Baby Box

  نيمکت صندوقچه ايي DZoom مدل Baby Box

  1,600,000
 • ميز جلو مبلي با عسلي اسپرت DZoom مدل Ninjaميز جلو مبلي با عسلي اسپرت DZoom مدل Ninja

  ميز جلو مبلي با عسلي اسپرت DZoom مدل Ninja

  2,450,0002,450,000
 • ميز جلو مبلي DZoom مدل LuxModeميز جلو مبلي DZoom مدل LuxMode

  ميز جلو مبلي DZoom مدل LuxMode

  6,200,000
 • پرده حصيري ديزوم مدل Hasir (ارتفاع 100cm)

  پرده حصيري ديزوم مدل Hasir (ارتفاع 100cm)

  220,000220,000
 • کاور گلدان مشبک DZoom مدل Aavizکاور گلدان مشبک DZoom مدل Aaviz

  کاور گلدان مشبک DZoom مدل Aaviz

  قابل سفارش
 • قاب آيينه DZoom مدل Sliceقاب آيينه DZoom مدل Slice

  قاب آيينه DZoom مدل Slice

  450,000
 • ميز تلويزيون DZoom مدل Cowميز تلويزيون DZoom مدل Cow

  ميز تلويزيون DZoom مدل Cow

  2,850,000
 • ميز تحرير DZoom مدل Classicميز تحرير DZoom مدل Classic

  ميز تحرير DZoom مدل Classic

  5,600,0005,500,000
 • آيينه DZoom مدل Classicalآيينه DZoom مدل Classical

  آيينه DZoom مدل Classical

  450,000
 • کاور گلدان چوبي DZoom مدل Termoکاور گلدان چوبي DZoom مدل Termo

  کاور گلدان چوبي DZoom مدل Termo

  1,980,000
 • کنسول فلزي DZoom مدل Cross به همراه آيينهکنسول فلزي DZoom مدل Cross به همراه آيينه

  کنسول فلزي DZoom مدل Cross به همراه آيينه

  7,300,0006,850,000
 • آيينه تک کنسولي DZoom مدل Antiqueآيينه تک کنسولي DZoom مدل Antique

  آيينه تک کنسولي DZoom مدل Antique

  1,200,000
 • ميز کنار تختي DZoom مدل Kadoميز کنار تختي DZoom مدل Kado

  ميز کنار تختي DZoom مدل Kado

  قابل سفارش
 • ميز تلفن DZoom مدل poleميز تلفن DZoom مدل pole

  ميز تلفن DZoom مدل pole

  2,200,0002,200,000
 • بوفه زميني DZoom مدل Matildaبوفه زميني DZoom مدل Matilda

  بوفه زميني DZoom مدل Matilda

  12,000,00012,000,000
 • ميز جلو مبلي DZoom مدل Rustميز جلو مبلي DZoom مدل Rust

  ميز جلو مبلي DZoom مدل Rust

  2,450,000
 • ست استند کنارمبلي DZoom مدل Stoolست استند کنارمبلي DZoom مدل Stool

  ست استند کنارمبلي DZoom مدل Stool

  2,800,0002,240,000
 • نيمکت DZoom مدل Scandinavian Rosticنيمکت DZoom مدل Scandinavian Rostic

  نيمکت DZoom مدل Scandinavian Rostic

  قابل سفارش
 • ميز عسلي رستيک DZoom مدل Rustic Natureميز عسلي رستيک DZoom مدل Rustic Nature

  ميز عسلي رستيک DZoom مدل Rustic Nature

  1,200,000
 • ميز کنار مبلي رستيک DZoom مدل Italianoميز کنار مبلي رستيک DZoom مدل Italiano

  ميز کنار مبلي رستيک DZoom مدل Italiano

  2,100,000
 • ميز جلو مبلي رستيک DZoom مدل Italianoميز جلو مبلي رستيک DZoom مدل Italiano

  ميز جلو مبلي رستيک DZoom مدل Italiano

  3,900,000
 • ميز تلويزيون Dzoom مدل Rosticميز تلويزيون Dzoom مدل Rostic

  ميز تلويزيون Dzoom مدل Rostic

  4,650,000
 • ميز جلو مبلي DZoom مدل Natureميز جلو مبلي DZoom مدل Nature

  ميز جلو مبلي DZoom مدل Nature

  4,300,000
 • روشوفاژي Dzoom مدل Grooveروشوفاژي Dzoom مدل Groove

  روشوفاژي Dzoom مدل Groove

  قابل سفارش
 • نيمکت DZoom مدل Roosنيمکت DZoom مدل Roos

  نيمکت DZoom مدل Roos

  2,350,0002,100,000
 • نيمکت DZoom مدل Scandinaviنيمکت DZoom مدل Scandinavi

  نيمکت DZoom مدل Scandinavi

  قابل سفارش
 • نيمکت DZoom مدل Sportنيمکت DZoom مدل Sport

  نيمکت DZoom مدل Sport

  قابل سفارش
 • قاب عکس چوبي DZoom مدل Squareقاب عکس چوبي DZoom مدل Square

  قاب عکس چوبي DZoom مدل Square

  قابل سفارش
 • ميز جلو مبلي فلزي اسپرت DZoom مدل Ironميز جلو مبلي فلزي اسپرت DZoom مدل Iron

  ميز جلو مبلي فلزي اسپرت DZoom مدل Iron

  3,500,000
 • ميز جلو مبلي DZoom مدل Rust-02ميز جلو مبلي DZoom مدل Rust-02

  ميز جلو مبلي DZoom مدل Rust-02

  2,450,000
 • قاب آيينه چوبي DZoom مدل Square قاب آيينه چوبي DZoom مدل Square

  قاب آيينه چوبي DZoom مدل Square

  قابل سفارش
 • ميز تحرير DZoom رستيک مدل Scandinaviaميز تحرير DZoom رستيک مدل Scandinavia

  ميز تحرير DZoom رستيک مدل Scandinavia

  3,500,000
 • ست ميز و نيمکت ناهارخوري DZoom مدل Farm ست ميز و نيمکت ناهارخوري DZoom مدل Farm

  ست ميز و نيمکت ناهارخوري DZoom مدل Farm

  4,500,000
 • رگال دکوراتيو ايستاده DZoom مدل Classicرگال دکوراتيو ايستاده DZoom مدل Classic

  رگال دکوراتيو ايستاده DZoom مدل Classic

  قابل سفارش
 • ميز تلويزيون Dzoom مدل Wideميز تلويزيون Dzoom مدل Wide

  ميز تلويزيون Dzoom مدل Wide

  5,850,0005,600,000
 • ميزنهارخوري 10 نفره DZoomميزنهارخوري 10 نفره DZoom

  ميزنهارخوري 10 نفره DZoom

  قابل سفارش
 • ميز جلو مبلي کشودار Dzoom مدل Crabميز جلو مبلي کشودار Dzoom مدل Crab

  ميز جلو مبلي کشودار Dzoom مدل Crab

  3,200,0003,200,000
 • ميز عسلي ايستاده DZoom مدل modernStandميز عسلي ايستاده DZoom مدل modernStand

  ميز عسلي ايستاده DZoom مدل modernStand

  قابل سفارش
 • ميز کنارمبلي مشبک DZoom مدل Fretميز کنارمبلي مشبک DZoom مدل Fret

  ميز کنارمبلي مشبک DZoom مدل Fret

  قابل سفارش
 • بوفه زميني کرکره ايي DZoomبوفه زميني کرکره ايي DZoom

  بوفه زميني کرکره ايي DZoom

  قابل سفارش
 • بوفه ايستاده تمام چوب DZoom مدل Balootبوفه ايستاده تمام چوب DZoom مدل Baloot

  بوفه ايستاده تمام چوب DZoom مدل Baloot

  5,500,000

برندها

عضویت در خبرنامه

 • آدرس: تهران - جاجرود - ابتدای جاده سد لتیان - خیابان دانش - پلاک 107
 • تلفن: 76201937-021
 •  موبایل: 1071012-0920
 • ایمیل: info@kadokon.com
 •                   dzoomlux@gmail.com